inmono

Usługi BHP: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kompleksowa obsługa firm pod kątem BHP polegająca na całościowym przejęciu obowiązków ciążących na przedsiębiorcy w zakresie BHP na podstawie umowy outsourcingowej

 1. Kompleksowa obsługa firm pod kątem BHP polegająca na całościowym przejęciu obowiązków ciążących na przedsiębiorcy w zakresie BHP na podstawie umowy outsourcingowej:
  • Dokonywanie zgłoszenia firmy do Państwowej Inspekcji Pracy;
  • Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i sporządzanie Kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk;
  • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie BHP;
  • Opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP;
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
  • Sporządzanie wszelkiej dokumentacji z zakresu BHP wynikającej z aktualnie obowiązującego prawodawstwa;
  • Prowadzenie rejestru szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych;
  • Stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w zakładzie;
  • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac
 2. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych (na życzenie Klienta możliwość prowadzania szkoleń w siedzibie firmy klienta).
 3. Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Sporządzanie instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy;
 6. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej (protokoły, rejestry);
 7. Wszelkie doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

bhp2011-2012 · TERRA VERDE
Ochrona środowiska, BHP

Proszę zadzwonić lub skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Oddzwonimy, szybko i profesjonalnie pomożemy w rozwiązaniu problemów.