KIP a decyzja środowiskowa – kiedy są niezbędne?

Realizacja inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga spełnienia określonych formalności. Jedną z nich jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a precyzyjnie mówiąc – decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Czy w przypadku wspomnianych inwestycji inwestor ma obowiązek sporządzić także Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP)? Kiedy uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie...