BHP

OFERTA

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Kompleksowa obsługa firm pod kątem BHP polegająca na całościowym przejęciu obowiązków ciążących na przedsiębiorcy w zakresie BHP na podstawie umowy outsourcingowej
 • Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i sporządzanie Kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie BHP – stacjonarnie oraz on-line (na życzenie Klienta możliwość prowadzania szkoleń w siedzibie firmy klienta)  Czytaj więcej
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
 • Opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej (protokoły, rejestry, Statystyczna Karta Wypadku)
 • Sporządzanie wszelkiej dokumentacji z zakresu BHP wynikającej z aktualnie obowiązującego prawodawstwa
 • Prowadzenie rejestru szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych
 • Stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w zakładzie
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy
 • Wszelkie doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy