Opłaty środowiskowe – dlaczego są ważne i jak wpływają na ochronę środowiska?

Opłaty środowiskowe to jeden z najważniejszych instrumentów polityki ochrony środowiska, który ma na celu zmniejszenie wpływu ludzkiej działalności na środowisko naturalne. Ich wprowadzenie wiąże się z realizacją szeregu celów, takich jak zachęcanie przedsiębiorstw do działań proekologicznych, zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, a także uzyskanie środków finansowych...

KIP a decyzja środowiskowa – kiedy są niezbędne?

Realizacja inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga spełnienia określonych formalności. Jedną z nich jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a precyzyjnie mówiąc – decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Czy w przypadku wspomnianych inwestycji inwestor ma obowiązek sporządzić także Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP)? Kiedy uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – co to? Kiedy jest niezbędna?

Prowadzenie działalności gospodarczej bywa obwarowane wieloma obowiązkami związanymi m.in. z ochroną środowiska. Jednym z nich jest wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kogo obowiązuje ten wymóg? Jak wygląda procedura administracyjna? Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest tutaj elementem nadrzędnym. Wymóg ten dotyczy przedsiębiorców, którzy planują...

Operat wodnoprawny – kiedy jest potrzebny? Co powinien zawierać?

Korzystanie z usług wodnych to prawo, które przysługuje zarówno gospodarstwom domowym, jak i podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. W niektórych sytuacjach jednak realizacja tego prawa wymaga sporządzenia określonych dokumentów, takich jak operat wodnoprawny. Kiedy jest on konieczny i jakich informacji nie może w nim zabraknąć? Operat wodnoprawny to...

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – kiedy wymagana i co powinna zawierać?

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przedsiębiorca musi spełnić określone wymogi. Jednym z nich jest sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. W jakich przypadkach dokument jest niezbędny? Co powinien zawierać? Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – co to jest? Kiedy jest niezbędna? Jak sama nazwa wskazuje, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanej...

Czy myjnia samochodowa wymaga decyzji środowiskowej?

Decyzja środowiskowa to dokument, który określa środowiskowe uwarunkowania realizacji danego przedsięwzięcia. Zgodnie z polskim prawem, jej uzyskanie jest konieczne w przypadku wielu inwestycji i powinno stanowić punkt wyjścia do dalszych działań. Czy myjnia samochodowa wymaga zatem decyzji środowiskowej? Kiedy myjnia samochodowa nie wymaga decyzji środowiskowej? Budowa myjni samochodowej to złożone...

KOBIZE

28.02 – TERMIN SKŁADNIA RAPORTU DO KOBIZE 31.03 – TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ OPŁATOWYCH DO MARSZAŁKA Do 31 marca 2020 r. podmiot korzystający ze środowiska wprowadzający gazy lub pyły do powietrza jest zobowiązany do przekazania właściwemu Marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji....

Od 1 stycznia 2020 Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Od 1 stycznia 2020 Zmiany w gospodarowaniu odpadami Ewidencja odpadów Każdy podmiot, zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, do 31 grudnia 2019r. miał obowiązek rejestracji w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku żaden podmiot bez dostępu do indywidualnego konta w...

Nowe Karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów! Karta ewidencji odpadu jest dokumentem, który każdy posiadacz odpadu powinien wystawić raz w miesiącu. Niezwłocznie po jego zakończeniu. Podstawową zasadą jest jedna karta ewidencji odpadu dla jednego rodzaju odpadu, określonego w katalogu odpadów.  Wzór karty ewidencji odpadów został określony w nowym...

Zwolnienie ze szkolenia okresowego BHP

Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić pracowników do pracy, do której wykonywania nie posiadają oni wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym pracownikom okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 i 2 Kodeksu pracy)....