Ochrona przeciwpożarowa

OFERTA

Ochrona przeciwpożarowa

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Oznakowanie, rozmieszczenie i wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych
 • Opracowywanie i wdrażanie instrukcji, procedur, wewnętrznych regulaminów itp. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników pod kątem ochrony ppoż

W ramach doradztwa ppoż. zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich aspektach związanych z ochroną przeciwpożarową.

SZKOLENIA PPOŻ Czytaj więcej
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych.

Pracodawca jest zobowiązany do wskazania pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie pożaru. Firma, by wypełnić ten obowiązek musi wyznaczyć i skierować swojego pracownika na odpowiednie szkolenie.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z najnowszymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w naszym wykonaniu jest dostosowana do specyfiki obiektu i zawiera:

 • plany rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych
 • plany ewakuacji
 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych
 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi

Profesjonalnie wykonana oraz wdrożona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, obniża ryzyko powstania pożaru, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, zapewnia komfort właścicielowi/ zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

Aby wycenić koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Do wyceny potrzebne są informacje dotyczące wielkości i przeznaczenia obiektu: powierzchnia użytkowa obiektu, liczba kondygnacji, kategoria (biurowy, magazynowy, produkcja itp.).