Od 1 stycznia 2020 Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Od 1 stycznia 2020 Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Ewidencja odpadów

Każdy podmiot, zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, do 31 grudnia 2019r. miał obowiązek rejestracji w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Natomiast od 1 stycznia 2020 roku żaden podmiot bez dostępu do indywidualnego konta w systemie BDO nie jest w stanie prowadzić ewidencji odpadów.

Brak dostępu do systemu BDO uniemożliwia także jakikolwiek udział w obrocie odpadami. Nie ma możliwości przekazania, transportu lub przyjęcia odpadu.

Prowadzenie ewidencji odpadów od 2020 oznacza więc prowadzenie jej w wersji elektronicznej.

W praktyce o wymogach w zakresie ewidencji odpadów od 2020 roku decyduje dział V ustawy o odpadach oraz sam system BDO, który narzuca pewne ramy techniczne, mające decydujący wpływ na to, jak w praktyce będzie wyglądać ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 dokumenty ewidencji odpadów należy sporządza

bezpośrednio w systemie BDO lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów (od 6 stycznia 2020r. obowiązuje nowy katalog odpadów)

Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych.

Ewidencja odpadów zapewnia także kompleksową kontrolę w zakresie obrotu odpadami.

Jak prowadzić Ewidencję odpadów w BDO? – zobacz instrukcję udostępnioną na stronie BDO:

Aktualnie trwają w parlamencie zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy

o odpadach, tak by umożliwić papierową ewidencję odpadów

do 30 czerwca 2020roku

Zobacz: Projekt ustawy dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach